Olivier Broyard

Olivier Broyard

Ik ben afgestudeerd in Politieke Wetenschappen en Internationale Betrekkingen aan de Université Libre de Bruxelles en afgestudeerd in Engels aan het City of Oxford College (VK). Momenteel werk ik als vertaler van het Engels naar het Frans voor gewone vertalingen en voor beëdigde vertalingen. Ik bied ook een proeflees en correctiedienst voor vertalingen aan.

Wilt u een offerte voor een vertaling, vul dan het formulier in of neem telefonisch of per e-mail contact met mij op.

Ik ben beëdigd als beëdigd vertaler voor de vijf gerechtelijke arrondissementen van Wallonië en voor dat van Brussel (nr. VTI29160523 ). Als u meer informatie wilt over de procedure die u moet volgen voor een beëdigde vertaling, vindt u de essentiële informatie in de FAQ hieronder. Neem dan contact op voor een offerte of voor andere vragen.

Mijn serviceaanbod

Vertalingen

Vertalingen van het Engels naar het Frans van juridische, literaire of technische teksten.

l

Beëdigde vertalingen

Veelgestelde vragen

Naar welke taal vertaal je?

Ik vertaal alleen naar het Frans, mijn moedertaal. Dit om een ​​vloeiende en natuurlijke vertaling te garanderen.

Wat is de procedure om een beëdigde vertaling te krijgen?

  1. Controleer vooraf bij de bevoegde autoriteiten welke documenten moeten worden vertaald.
  2. Maak een scan of foto van het te vertalen document.* Zorg ervoor dat alle delen van het document leesbaar zijn, inclusief officiële stempels en nummers. Indien nodig maak meerdere foto’s van het document.
  3. Stuur mij de afbeeldingen of scans per e-mail of via het offerte-aanvraagformulier. Ik zal u snel antwoorden met een prijsofferte en de tijd die nodig is voor de uitvoering van het werk.
  4. Zodra de vertaling klaar is, stuur ik deze naar u per e-mail in elektronisch ondertekend PDF-formaat. Indien u dit wenst, kan ik de vertaling ook per e-mail rechtstreeks naar de eindontvanger (gemeente, consulaat, FOD, etc.) sturen.

* Voor andere documenten dan die betrekking hebben op de burgerlijke stand, zoals bijvoorbeeld contracten of wetteksten, de te vertalen documenten moeten naar mij worden gestuurd als teksten (en niet als afbeeldingen) in bewerkbare Word of PDF-bestanden.

Hoe wordt de prijs van een vertaling berekend?

Vertalingen worden per woord gefactureerd. Met “woord” bedoelen we alle eenheden met hun eigen semantische inhoud.

Artikelen als “the” of “a/an” tellen dus elk als één woord. Ook de tekst van officiële stempels, formulieridentificatienummers, handtekeningen, data en nummers, enz., moeten worden meegeteld.

Afhankelijk van het geval kan een toeslag van 20% gelden voor handgeschreven teksten.

Neem contact met mij op voor een gedetailleerde offerte.

Wat zijn de garanties van een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is, zoals de naam al doet vermoeden, een vertaling uitgevoerd door een beëdigde persoon. Sinds 1 december 2022 moeten vertalers-tolken in het bezit van een getuigschrift van juridische kennis zijn en hun talenkennis aan de FOD Justitie kunnen bewijzen.

In een beëdigde vertaling worden alle elementen van het originele document vertaald of getrouw getranscribeerd, inclusief identificatienummers, officiële zegels en stempels, handtekeningen en initialen, enz. Bovendien zal de beëdigde vertaling min of meer de opmaak van het originele document weergeven. Al deze stappen vereisen veel aandacht en nemen daarom tijd in beslag.

Zodra de vertaling klaar is, wordt deze per e-mail naar u verzonden in de vorm van een elektronisch ondertekende PDF bestand. Deze elektronische handtekening, uitgevoerd met de identiteitskaart van de vertaler, garandeert de herkomst van het document en voorkomt latere wijzigingen.

Waar kan ik officiële informatie over beëdigde vertalingen vinden?

De nieuwe procedure, van kracht sinds 1 december 2022, wordt toegelicht op de website van de FOD Justitie (FR / NL).

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van documenten?

Het beroepsgeheim en de discretieplicht staan ​​voorop. U blijft de hele tijd eigenaar van de originele documenten. Deze zullen nooit zonder uw voorafgaande toestemming aan een derde partij worden doorgegeven.

De deontologische code waaraan beëdigde vertalers-tolken zijn onderworpen, is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 (zie voornamelijk artikelen 8 tot 11). Deze is te raadplegen op de website van de Belgisch Staatsblad. (FR / NL).

portrait bio

Biografie

“We’d like to know a little bit about you…”

Met deze woorden opende Simon & Garfunkel hun concert op 19 september 1981 in Central Park in New York. Uitgezonden een paar maanden later op een Franse televisiezender, dit concert oefende een diepe fascinatie uit voor het kind dat ik was en zorgde ervoor dat ik de teksten rechtstreeks wilde begrijpen.

De liefde voor de Engelse taal en haar klanken leidde ertoe dat ik jaren later mijn Engels certificaat behaalde in de stad Oxford, bijgenaamd “de stad van dromende torenspitsen” door de dichter Matthew Arnold. Vervolgens werd Engels mijn toegangspoort tot andere talen en andere culturen: eerst Japans, wat me naar Tokio leidde om een ​​master in Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Wasedate doen; Thai toen, wat me naar de Universiteit van Thammasat in Bangkok bracht voor mijn doctoraat in de politieke wetenschappen.

Een vreemde taal leren betekent ook de deur openen naar een andere verbeelding. Omdat een taal geen eenvoudig communicatiemiddel is, ze brengt ook haar eigen wereldvisie over. En dit geldt vooral voor talen die zich buiten de westerse culturele context hebben ontwikkeld. De vertaler moet dus zich bewust zijn van de impliciete begrippen in een taal om de betekenis van de originele tekst te respecteren. Dit is wat ik je wil brengen, een getrouwe en zinvolle vertaling.

Adres

Rue Pierreuse 108
4000 Liège
België

Telefoon

+32 0498 74 86 85

Email

info
@
olivierbroyard.be

Copyright © 2024 Olivier Broyard